De følgende debattinnleggene om skandinaviske velferdstjenester blir svekket av markedsreformer tar utgangspunkt i forskning presentert i den nylig utkomne boken Promoting Active Citizenship. Markets and Choice in Scandinavian Welfare1 redigert av Karl Henrik Sivesind og Jo Saglie. Karl Henrik Sivesind (forsker ISF) innleder om forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle velferdsleverandører i skandinaviske velferdsstater, deretter kommenterer Anne Siri Koksrud Bekkelund (politisk økonom i Civita) og Inger Helene Venås (direktør for Virke ideell og frivillighet) hvilke fordeler og ulemper markedsreformer kan ha sett fra sine ståsteder.