Forfatteren sammenligner pågående ransaking av digitalt lagret materiale inneholdende taushetsbelagt informasjon med bevissikring i sivile saker. I begge tilfeller trengs det en uavhengig tredjeperson til å sortere i sikret materiale. Artikkelen tar for seg spørsmål knyttet til utformingen av mandatet til den som er oppnevnt til å sortere digitalt lagret materiale fra speilkopier, og hvilke virkninger utformingen av et slikt mandat har.

Nøkkelord: mandat, bevissikring, beslag, pågående ransaking, taushetsbelagt informasjon, digitalt lagret materiale