Artikkelen gir en oversikt over datakrimretten. Området anses å bestå av tema innen materiell strafferett, straffeprosess, politirett (forebyggende politiarbeid) og folkerett. Det foretas et tilbakeblikk på de lange linjer i datakrimretten. Deretter drøftes noen konsekvenser av at det savnes en underliggende filosofi som kunne bidra til å gi konsekvente rettslige løsninger på området. Også sammensmeltingen av konsepter som bærer de straffeprosessuelle tvangsmidlene, tas opp. Endelig reises noen spørsmål innen forebyggende politiarbeid på internett, et felt som hittil er lite utredet.

Nøkkelord: bevissikring, databedrageri, databevis, datakriminalitet, EUROPOL, nettovergrep, tvangsmidler