Tidligere var det tradisjon for at politiets ordenstjeneste ble regulert nasjonalt. Da Ragnar Auglend begynte å undervise i politirett ved Universitetet i Bergen på 1980-tallet, så han neppe for seg at politiets ordenstjeneste skulle bli sensurert av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) på et slikt detaljnivå som han senest har belyst i sin avhandling av 2016: Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid (Auglend 2016). Flere avgjørelser fra EMD gir signaler om at politiet trolig må utvise mer toleranse og velge lempeligere midler enn tidligere antatt. I denne artikkelen vil jeg illustrere et lite fragment av de mange sider som Auglend har redegjort for. Meget vil være kjent fra arbeidene til Auglend (Auglend 2016. s. 209 og 276–279) og Aall (Aall 2018, s. 314–318). Men det er mitt håp at artikkelen også bidrar med nye synspunkter.