Bruk av makt er et virkemiddel som i visse situasjoner kan anvendes når politiet skal iverksette en tjenestehandling. I artikkelen analyseres politiloven § 6 fjerde ledd om bruk av makt. Hovedspørsmålene er om bestemmelsen utgjør et selvstendig rettsgrunnlag for bruk av makt, og i så fall hvilket virkeområde rettsgrunnlaget har. Begge spørsmålene har en side mot rettsgrunnlaget for selve tjenestehandlingen.