Nummer 4/2018 er tilegnet Ragnar Auglend, som fyller 70 år 8. januar 2019. Siden 2012 har Tidsskrift for strafferett valgt ut ett særlig tema for årets siste nummer. I år fraviker vi delvis denne modell ved å lage et festskrift.

Men med tanke på Ragnars politifaglige virke både i praksis og ved Juridisk fakultet i Bergen kretser de åtte bidragene omkring et felles tema: Politirett.

Gjesteredaktører for nummeret har vært professorene Asbjørn Strandbakken og Gert Johan Kjelby ved Juridisk fakultet i Bergen.

Det er med stor glede Tidsskrift for strafferett på denne måten er med og hyller Ragnar.