Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Forord
(side 261)
av Ulf Stridbeck
Introduksjon
(side 262-264)
av Gert Johan Kjelby og Asbjørn Strandbakken
Artikkel
(side 275-284)
av Ørnulf Øyen
Sammendrag

Bruk av makt er et virkemiddel som i visse situasjoner kan anvendes når politiet skal iverksette en tjenestehandling. I artikkelen analyseres politiloven § 6 fjerde ledd om bruk av makt. Hovedspørsmålene er om bestemmelsen utgjør et selvstendig rettsgrunnlag for bruk av makt, og i så fall hvilket virkeområde rettsgrunnlaget har. Begge spørsmålene har en side mot rettsgrunnlaget for selve tjenestehandlingen.

(side 285-300)
av Gert Johan Kjelby
(side 301-315)
av emeritus Henry John Mæland
Sammendrag

Tidligere var det tradisjon for at politiets ordenstjeneste ble regulert nasjonalt. Da Ragnar Auglend begynte å undervise i politirett ved Universitetet i Bergen på 1980-tallet, så han neppe for seg at politiets ordenstjeneste skulle bli sensurert av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) på et slikt detaljnivå som han senest har belyst i sin avhandling av 2016: Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid (Auglend 2016). Flere avgjørelser fra EMD gir signaler om at politiet trolig må utvise mer toleranse og velge lempeligere midler enn tidligere antatt. I denne artikkelen vil jeg illustrere et lite fragment av de mange sider som Auglend har redegjort for. Meget vil være kjent fra arbeidene til Auglend (Auglend 2016. s. 209 og 276–279) og Aall (Aall 2018, s. 314–318). Men det er mitt håp at artikkelen også bidrar med nye synspunkter.

Politirettslig fare
– særlig ved ordensforstyrrelser
(side 327-347)
av Johan Boucht
Bibliografi
(side 362-364)
av Jørn Wangensten Ruud
Redaksjonen takker

Tidsskrift for strafferett

4-2018, årgang 18

Ansvarlig redaktør

Ulf Stridbeck, professor ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

Redaksjon

Øistein Aamodt, ass. direktør i Høyesterett

Runar Torgersen, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

Marte Habberstad Mo, stipendiat ved Universitetet i Bergen

Anne Sofi e Hippe, fung. lovrådgiver, Lovavdelingen, JD

Trond Eirik Schea, økokrimsjef

Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Tromsø

 

Kontakt

ulf.stridbeck@jus.uio.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: KORD AS

 

ISSN Print: 1502-685x

ISSN Online: 0809-9537x

DOI: 10.18261/issn.0809-9537

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon