Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Ytring
(side 277-278)
av Jon Petter Rui og Ulf Stridbeck
Artikkel
(side 279-296)
av Magnus Matningsdal
(side 297-310)
av Tor-Geir Myhrer
(side 311-328)
av Anne Robberstad
Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess
Innebærer Straffeprosessutvalgets forslag til styrking av anklageprinsippet en problematisk maktforskyvning fra domstolene til påtalemyndigheten?
(side 329-344)
av Jorun I. Rui
Aktiv saksstyring av hovedforhandlinger i straffesaker
– noen tanker om forslagene til Straffeprosesslovutvalget
(side 345-359)
av Ørnulf Øyen

Tidsskrift for strafferett

4-2017, årgang 17

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett

 

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

 

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: abonnement@universitetsforlaget.no

 

REDAKSJONENS E-POST:

ulf.stridbeck@jus.uio.no

 

REDAKTØR

Professor Ulf Stridbeck

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

REDAKSJON

Fung. lovrådgiver Anne Sofie Hippe

Professor Jon Petter Rui

Stipendiat Marte Habberstad Mo

Førstestatsadvokat Runar Torgersen

Økokrimsjef Trond Eirik Schea

Utredningsleder i Høyesterett Øistein Aamodt

 

Tidsskrift for strafferett kommer med fire hefter i året.

 

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1502-685x

ISSN Online: 0809-9529

DOI: 10.18261/issn.0809-9537

 

© Universitetsforlaget 2017 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon