Tidskrift for Strafferett vil rette en takk til dem som har bidratt med kvalitetssikringen av fagartikler i TfS årgang 16 – 2016. I alfabetisk orden har følgende personer fungert som fagfeller:

Professor Timothy Brennen Stipendiat Ingvild Bruce Postdoktor Anine Kjerulf

Takk for innsatsen!

Redaktør Ulf Stridbeck