Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 215-237)
av Morten Holmboe
Sammendrag

Sammendrag:

Lovbrytere som var under 18 år på handlingstidspunktet, kan blant annet straffes med ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Reaksjonene krever samtykke fra lovbryteren og eventuelle verger før de ilegges. Reaksjonene gjennomføres ved at det fastsettes en ungdomsplan, og både denne planen og en del endringer i vilkårene krever lovbryterens godkjenning. Loven gir hjemmel for vidtrekkende vilkår i en ungdomsplan, som først fastsettes etter at reaksjonen er endelig ilagt. Spørsmålet er da hvordan man kan sikre at lovbryteren – før reaksjonen ilegges – kan få tilstrekkelig informasjon til at samtykket er reelt og informert. Det foreslås at lovgiveren vurderer å endre reglene om innholdet i og kontrollen med en ungdomsplan, og at domstolene burde få en videre adgang til å endre reaksjonen der en ungdomsplan ikke kommer i stand eller vilkårene brytes.

Nøkkelord: konfliktråd, ungdomsstraff, ungdomsoppfølging, samtykke, gjenopprettende prosess, rettssikkerhet

Vitenskapelig publikasjon
(side 238-280)
av Ingun Fornes
Sammendrag

Sammendrag:

Det første året etter at ungdomsstraff trådte i kraft, ble det avsagt 36 dommer der til sammen 41 barn ble idømt ungdomsstraff. Forfatteren undersøker i hvilke sakstyper ungdomsstraff er idømt, og diskuterer ungdomsstraffens anvendelsesområde. Forfatteren undersøker også hvilket innhold ungdomsstraffen ble gitt i disse sakene. Undersøkelsen viser først og fremst at vilkårene i ungdomsplanene er svært vage, noe som gjør det vanskelig å si noe om ungdomsstraffens innhold. Forfatteren diskuterer likevel hovedtrekkene i ungdomsplanen, og i hvilken grad ungdomsstraffen står i forhold til de straffbare handlingene straffen er en reaksjon på.

Nøkkelord: ungdomsstraff, ungdomsplan, reaksjonsvalg, straffegjennomføring, konfliktråd, gjenopprettende prosess

(side 281-283)
av Anne Sofie Hippe
(side 284-292)
av Øistein Aamodt
(side 293-300)
av Marte Habberstad Mo
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon