Norges Lover 1685–2002

Den store røde boka har ikke stilt ett spørsmål siden 1685

Hva brenner du inne med?

Stor og megetsigende står du i en ubrutt rekke av år

Du er en bygning

Du er den store røde brannstasjonen fra 1685,

midt i byen og megetsigende

I utkanten av byen tar en stor fortvilelse fyr

og løper som ild i tørr juss

Et hus blir svart av fortvilelse

Juristene er brannmenn, lovene er brannslanger

og kappene er svarte av sot

Ingen går hvite ut av flammene

Ingen juss uten ild

Byen brenner,

men den store røde boka spør aldri

hva jeg ser og hva som skjer

på det avsvidde området utenfor stasjonen