En fornuftig person

Ellers legger vi til grunn den forståelse en fornuftig person

i samme stilling rimeligvis ville hatt under tilsvarende forhold

Be en narkoman stå i samme stilling som en fornuftig person

Se en flyktning fra Iran under tilsvarende forhold

Hør om en morder kan si noe fornuftig

Spør om en tidligere straffet har forståelse

Se en psykiater etterligne sjelsevner hos en fornuftig person

Be en politimann skifte stilling og se hva som skjer

La en demonstrant brette ut sine faner og be om forståelse;

la en politiker gjøre tilsvarende

Ellers legger vi til grunn at loven er lik for alle

fornuftige personer