Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
‘Sometimes we just have to trust our gut feeling and hope the reporting is good’.
Healthcare providers’ experiences of pro re nata medication decision-making in sheltered housing
Vitenskapelig publikasjon
av Marianne Kollerøs Nilsen, Hege Sletvold & Rose Mari Olsen
Sammendrag

Objective: Pro re nata (as needed) medications are widely used among older patients in long-term care. Current knowledge of healthcare providers’ administration of these medications and the decisions involving these medications is scarce and mainly relies on data from nursing homes. This study aims to explore how healthcare providers who work in sheltered housing for older people, experience pro re nata decision-making.

Design, setting and subjects: This study used qualitative interviews of healthcare providers working in sheltered housing in mid- and eastern Norway (n=8). Data analysis was based on qualitative, latent, content analysis.

Results: The analysis showed that the main experiences of the informants in the study involved the challenge of making decisions that give the professionals a good feeling about their decision, the main theme being Searching for comfort when making pro re nata medication decisions. Three sub-themes were identified within this theme: Taking, sharing and shifting responsibility, striving between resident autonomy and appropriate medication use, and struggling with and/or embracing the system.

Conclusions: The healthcare providers in this study experienced PRNM decision-making differently. The informants experienced this decision-making to sometimes be challenging, due to the informants wanting to make decisions that are acceptable to both the residents and themselves.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
av Sverre Bergh, Elin Michaelsen, Nina Beate Andfossen, Bjørn Lichtwarck, Geir Selbæk & Øyvind Kirkevold
SammendragEngelsk sammendrag

Bakgrunn: Alkohol og legemidler kan føre til økt funksjonssvikt, sykelighet og død, særlig hos personer med høy samsykelighet. Hensikten med studien var å undersøke bruken av alkohol, tobakk og vanedannende legemidler hos hjemmetjenestemottakere over 60 år i en middels stor kommune og se hvilke faktorer som hadde sammenheng med alkoholbruk.

Metode: Tverrsnittsundersøkelse der 210 personer over 60 år som mottok hjemmebaserte tjenester i en norsk kommune, ble intervjuet om deres bruk av alkohol, tobakk og vanedannende legemidler samt deres psykiske symptomer. Sammenhengen mellom alkoholbruk og andre variabler ble undersøkt.

Resultat: Hver femte deltaker hadde demens, 38 % hadde depressive symptomer, 16 % hadde angstsymptomer, 57 % brukte alkohol, 11 % brukte angstdempende legemidler, og 31 % brukte vanedannende legemidler mot søvnproblemer. Alkoholbruk hadde sammenheng med lavere alder, å røyke tobakk og færre depresjonssymptomer.

Konklusjon: Nesten 60 % brukte alkohol, og alkoholbruken var høyere hos yngre, blant personer som røykte tobakk, og blant deltakere med færre depresjonssymptomer. En av tre brukte vanedannende legemidler mot søvnproblemer. Denne kunnskapen er nyttig for ansatte i hjemmetjenesten og bør påvirke organiseringen tjenestene, hvilke symptomer man skal være oppmerksomme på hos brukerne, og hvilken behandling og oppfølging som skal gis.

Introduction: Use of alcohol and addictive pharmacological agents may lead to functional decline, morbidity, and mortality, especially in persons with multimorbidity. The aim of this study was to describe the use of alcohol, tobacco, anxiolytics and sedatives in elderly receiving home care service in one Norwegian municipality, and characteristics associated with alcohol use.

Method: Cross-sectional study of 210 persons >60 years receiving home care service in one Norwegian municipality. Information regarding use of alcohol, tobacco, anxiolytics and sedatives, psychiatric symptoms, and cognition were collected by interviews. The association between alcohol use and other characteristics was analysed.

Results: One in five participants had dementia, 38% had depressive symptoms, 16% had anxiety symptoms, 57% used alcohol, 11% used anxiolytics, and 31% used sedatives. Alcohol use was associated with being younger, smoking tobacco, and having fewer depressive symptoms.

Conclusion: Nearly 60% of participants used alcohol, and alcohol use was associated with being younger, having fewer depressive symptoms, and using tobacco. One in three used sedatives. This knowledge is useful for employees in the home care service, and should influence the content of the services, what symptoms to be aware of in the users, and how follow-up should be organized.

Aktuell forskning ved utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon