Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Oppsummeringer av kunnskap i Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket skal sørge for at forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert, og at dette blir gjort lett tilgjengelig på nett. Det ligger per i dag ti oppsummeringer av kunnskap i Omsorgsbiblioteket. I arkivet ligger det referanser og fulltekstdokumenter knyttet til de ulike emnene, cirka 1300 innførsler til sammen.

Følgende oppsummeringer av kunnskap finnes i Omsorgsbiblioteket:

Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (2018)

Pasientforløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. I denne oppsummeringen rettes blikket mot forløpet for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse.

Forfatter: Terje Emil Fredwall

Etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer (2018)

Forskning viser at personer med nevrologiske tilstander ofte har sammensatte behov, noe som styrker forståelsen av at personer i målgruppen har behov for tverrfaglig tilnærming og individuelle tilpasninger.

Forfatter: Jim Skarli

Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre (2017)

Mange eldre opplever besøkene som nyttige, og kommunene har positive erfaringer. Effektstudier kan ikke entydig påvise at besøkene gir eldre bedre helse og funksjon, men det kan heller ikke utelukkes.

Forfattere: Oddvar Førland og Randi Skumsnes.

Brukermedvirkning i demensomsorgen (2017)

Brukermedvirkning i demensomsorgen preges av et triadisk perspektiv i praksis, hvor man ser på medvirkning som en felles prosess for brukere, pårørende og helsepersonell.

Forfatter: Rita Sørly.

Fall og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene (2017)

Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Dette innebærer redusert livskvalitet for den enkelte, og betydelige kostnader for samfunnet. Fall og fallskader kan forebygges. Her oppsummeres kunnskap om dette.

Forfattere: Rose Mari Olsen, Tove Mentsen Ness og Siri Andreassen Devik.

Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom (2017)

Pasientforløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. Oppsummeringen påpeker flere utfordringer for å få til helhetlige pasientforløp for eldre med kronisk sykdom.

Forfattere: Kjersti Karoline Danielsen, Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall.

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid (2016)

Systematisk arbeid med å involvere brukere sterkere i psykisk helsearbeid i kommunene er nødvendig, og bør derfor være en sentral del av opplæring, utøvelse, utdanning og forskning.

Forfatter: Rita Sørly.

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge (2016)

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. Et komplekst felt som må forstås innenfor større sosiale og kulturelle rammer, samtidig som konkrete tiltak må være individuelt tilrettelagte og lokalt forankret.

Forfatter: Bodil Hansen Blix.

Hverdagsrehabilitering (2016)

Mange kommuner har gode erfaringer, og det er utviklet nyttige lokale ressurser og verktøy. Forskningen peker i positiv retning, men resultatene er ikke entydige.

Forfattere: Oddvar Førland og Randi Skumsnes.

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet (2016)

Legemiddelbruk innebærer en risiko som krever stor oppmerksomhet for å trygge brukerne i omsorgstjenesten. Her gis et innblikk i utfordringer og tiltak på området.

Forfattere: Rose Mari Olsen og Siri Andreassen Devik.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon