Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Studenters erfaringer med tverrprofesjonell samarbeidslæring: Fra «prøvekanin» til pioner

Høgskolelektor Avd. for Folkehelsefag, Høgskolen i Innlandet, Elverum

E-post: else.steinseth@inn.no

UniversitetslektorInstitutt for Helse­vitenskap Gjøvik, NTNU. Avd. for Helsevitenskap i Gjøvik, NTNU i Gjøvik

E-post: marte.lindstad@ntnu.no

Høgskolelektor Avd. for Folkehelsefag, Høgskolen i Innlandet, Elverum.

E-post: frank.martinsen@inn.no

Førsteamanuensis Avd. for Pedagogikk og Sosialfag, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

E-post: anne-stine.dolva@inn.no

Førsteamanuensis Avd. for Helsevitenskap i Gjøvik, Institutt for Helse­vitenskap Gjøvik, NTNU.

E-post: sigrid.wangensteen@ntnu.no

Høgskolelærer Avd. for Pedagogikk og Sosialfag, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

E-post: astrid.johansen@inn.no

Utdanningsinstitusjoner har ansvar for å utdanne profesjonsutøvere som er forberedt på tverrprofesjonelt samarbeid i sin yrkesutøvelse. Det er behov for mer kunnskap om studenters erfaringer når ulike profesjonsutdanninger har felles praksisstudier over flere uker. Målet med denne studien var å beskrive studenters erfaringer med tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom en fire-ukers felles praksis.

Tjue studenter fra to sykepleierutdanninger, en ergoterapeututdanning og en vernepleierutdanning samt fem veiledere og fire kontaktlærere deltok. Det ble gjennomført gruppeintervjuer som ble transkribert og analysert med kvalitativ innholdsanalyse.

Fire kategorier som dannet et mønster på utvikling fra «prøvekanin» til pioner, ble avdekket: 1) På ukjent grunn, 2) Nye oppdagelser, 3) Økt innsikt og 4) Læring som gjør en forskjell. Varighet av praksis, refleksjonstid over felles praksiserfaringer samt felles arbeidskrav stimulerte læringen. Veiledere og kontaktlærere hadde en viktig rolle i å legge til rette for felles læringsaktiviteter og felles refleksjonstid.

Tjue studenter fra to sykepleierutdanninger, en ergoterapeututdanning og en vernepleierutdanning samt fem veiledere og fire kontaktlærere deltok. Det ble gjennomført gruppeintervjuer som ble transkribert og analysert med kvalitativ innholdsanalyse.

Fire kategorier som dannet et mønster på utvikling fra «prøvekanin» til pioner, ble avdekket: 1) På ukjent grunn, 2) Nye oppdagelser, 3) Økt innsikt og 4) Læring som gjør en forskjell. Varighet av praksis, refleksjonstid over felles praksiserfaringer samt felles arbeidskrav stimulerte læringen. Veiledere og kontaktlærere hadde en viktig rolle i å legge til rette for felles læringsaktiviteter og felles refleksjonstid.

Kunnskap om studenters erfaringer er av betydning når tverrprofesjonell samarbeidslæring skal implementeres i ulike profesjonsutdanninger.

Nøkkelord: Arbeidskrav, Felles praksis, Hjemmebasert omsorg, Kontaktlærere, Refleksjon, Veiledere

Educational institutions for the health and social professions are responsible for providing professionals who are prepared for interprofessional practice. Knowledge is needed about students’ experiences when they participate in shared practice over a period of several weeks. This study has aimed to describe the students’ experiences with interprofessional learning after four weeks of shared practice.

Twenty students from four undergraduate programmes – occupational therapy, social education and two in nursing – participated, in addition to five supervisors and four ‘contact teachers’, whom the programmes designate to follow students’ progress. We conducted group interviews with the students, supervisors and contact teachers, transcribed the interviews verbatim and applied qualitative content analysis.

We found four categories shaping a developmental pattern of ‘guinea pig to pioneer’: 1) being in unknown territory, 2) new discoveries, 3) increased insight and 4) learning that makes a difference. The duration of practice, reflections on shared experiences and shared assignments stimulated the learning. The supervisors and contact teachers facilitated shared learning situations and time to reflect.

Twenty students from four undergraduate programmes – occupational therapy, social education and two in nursing – participated, in addition to five supervisors and four ‘contact teachers’, whom the programmes designate to follow students’ progress. We conducted group interviews with the students, supervisors and contact teachers, transcribed the interviews verbatim and applied qualitative content analysis.

We found four categories shaping a developmental pattern of ‘guinea pig to pioneer’: 1) being in unknown territory, 2) new discoveries, 3) increased insight and 4) learning that makes a difference. The duration of practice, reflections on shared experiences and shared assignments stimulated the learning. The supervisors and contact teachers facilitated shared learning situations and time to reflect.

Keywords: Assignment, Contact teachers, Home-based care Reflection, Shared practice, Supervisors

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon