Tidsskrift for omsorgsforskning vil i de kommende numrene presentere offentlige dokumenter som vi mener det er viktig for både ledere, mellomledere og utøvere i omsorgstjenestene å ha kunnskap om. Eksempler på dette kan være offentlige utredninger (NOU), meldinger til Stortinget, statlige rundskriv, rapporter fra Helsetilsynet og Helse­direktoratet o.l. fra de siste årene. Slike dokumenter gir viktig kunnskap til både planlegging, politisk styring og utøvelse av omsorgstjenestene.

Dokumentene vi omtaler her, kan lastes ned fra nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helsetilsynet og Helsedirektoratet. Tekstene som siteres, er i stor grad sakset fra de nevnte nettsidene.

Denne første artikkelen orienterer om viktige dokumenter som ble presentert i 2015, og som fortsatt er svært aktuelle.