Resumé Fra 2013 til 2015 gennemførte jeg i samarbejde med Storm P. Museet to workshopforløb for ældre ensomme mennesker. Det overordnede mål var at mindske ældres ensomhedsfølelse ved at etablere et socialt fællesskab om en meningsfuld aktivitet – et rum uden for sundhedssystemet. Deltagerne bidrog til erindringsmateriale med egne fortællinger om deres liv på Frederiksberg, en nabokommune til København.

I begge workshopforløb blev der udført observationsstudier af sociale relationer mellem deltagerne. I samme periode blev deltagerne interviewet enkeltvis om deres hverdagsliv. I interviewene blev det synligt, at alle deltagere oplevede stor ensomhed og tomhed i livet. Deltagerne gav udtryk for, at fællesskabet med andre ældre om erindringsarbejdet på museet formindskede deres ensomheds- og tomhedsfølelse. Deltagelse i gruppen gav dem glæde, og de oplevede alle, at de som personer betød noget både for de andre i gruppen og for museets arbejde. Ved at deltage i arbejdet fik de nyt livsindhold, og deres livsmod øgedes.

Nøgleord

Ældres ensomhed, erindringsarbejde på museum, kultur og sundhedsfremme