Norske kommuner har de siste tiårene opplevd å få et stadig økende omfang av lovpålagte oppgaver gjennom desentralisering av tjenester og nye helsereformer. Med økt press på budsjettene er det naturlig at helse- og omsorgstjenesten, som den største budsjettposten, får ekstra oppmerksomhet i kommunene. Her skal vi se på noen mulige effekter av dagens finansierings­system for sykehjem og hjemme­tjenester.