Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Jeg jobber med hjertet» - Innvandreres erfaringer med å arbeide i helse- og omsorgssektorenProfessor, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges Arktiske Universitet og Forsker I ved Uni ­Research Rokkan­senteret, Bergen

mai.munkejord@uni.no

Til tross for innvandrernes økende andel og betydning i det profesjonelle helse- og omsorgsarbeidet i alle deler av landet, er vår kunnskap om denne gruppen fortsatt begrenset. Denne artikkelen analyserer dybdeintervjuer med 17 innvandrere i Finnmark med vekt på relasjonelle aspekter i deres fortellinger om å arbeide som helse- og omsorgsarbeidere. Migrantene legger vekt på sin evne til å håndtere en ny arbeidssituasjon og til å etablere trygghet og tillit i nære relasjoner til ulike brukere, hvorav noen etter hvert fremstår nesten som familiemedlemmer. Informantene legger også vekt på at de føler seg respektert av kolleger og ledelse. Materialet som helhet kan således tolkes som en mestringsfortelling som peker på helse- og omsorgssektoren som en potensielt særlig egnet arena for inkludering av innvandrere.

Nøkkelord

Omsorg, migrasjon, profesjonelt helse- og omsorgsarbeid, relasjoner til pasienter, inkludering

Despite immigrants’ increasing share and importance in professional care work in all parts of Norway, our knowledge of this group remains limited. This article makes a contribution to this emerging field, drawing on data from an in-depth qualitative study with 17 immigrants working as professionals in the healthcare sector in Finnmark. Focusing on relational dimensions in the migrants’ stories about working in this sector, the article shows that several of the informants emphasize that they are able to establish confidence and trust in their relationships to different users, some of whom eventually become almost like family members. The migrants also stress that they feel respected by colleagues and leaders at the work place.

Keywords

Care, migration, professional care workers, relationships with care recipients

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon