Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Inn på tunet − et helsefremmende tilbud - En studie om ektefellers opplevelse med dagaktivitetstilbud for personer med demens

Professor, Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Heidi.Ormstad@ hbv.no

Geriatrisk sykepleier, MSc

Prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

elin.strandli@aldringoghelse.no

Professor, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehus Innlandet. Professor, NTNU i Gjøvik, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie. Professor, assisterende forskningssjef, Nasjonalt kompetanse­tjeneste for aldring og helse.

oyvind.kirkevold@aldringoghelse.no

Professor, Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Kirsti.Skovdahl@hbv.no

Bakgrunn: Det er behov for meningsfulle dagaktivitetstilbud for personer med demens, og alternative og fleksible former for avlastning for pårørende. Inn på tunet kan være et slikt tilbud, men det er behov for mer kunnskap knyttet til pårørendes erfaringer med tilbudet. Hensikt: Å få kunnskap om ektefellers/samboeres opplevelser av Inn på tunet − et dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens. Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming med bruk av dybdeintervjuer av syv ektefeller/samboere til personer med demens, som deltar i Inn på tunet-modellen. Data er analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Ektefeller/samboere opplever Inn på tunet som et helsefremmende tilbud for personen med demens og for seg selv. Tilbudet oppleves å tilrettelegge for identitetsfremmende aktiviteter for personen med demens. Videre opplever ektefeller/samboere at personen med demens trives med tilbudet, og selv opplever de tilbudet som avlastende. Konklusjon: Basert på ektefeller/samboere-opplevelser, fremstår Inn på tunet som et helsefremmende tilbud, både for personen med demens og for ektefellene/samboerne selv, og kan således være et godt tilbud i fremtiden, når omsorgssektoren skal møte de forventede utfordringer knyttet til demensomsorg.

Nøkkelord

Identitetsfremmende tilbud, mestring, nytte, trivsel, avlastning

Background: There is need for meaningful day care programme for persons with dementia, as well as an alternative and more flexible form of relief for relatives. The Care Farm programme may offer such services, but there is also the need for more knowledge about relatives’ experiences with the programme. Objective: To build on the knowledge of how spouses/partners experience a Care Farm programme. Method: Using a qualitative approach, a total of seven in-depth interviews were conducted on spouses / partners of persons with dementia participating in the Care Farm model. Data was analyzed using qualitative content analysis. Result: The spouses/partners experienced the Care Farm programme as health promoting, both for themselves and the person with dementia. The program is perceived to facilitate activities that promote identity. The spouses/partners also perceived that the persons with dementia showed satisfaction with the Care Farm programme. Finally, the spouses/partners experienced the programme as relieving. Conclusion: Based on the spouses/partners’ experiences, the Care Farm programme appears to be health promoting, both for the person with dementia and their spouses/partners. Thus, the Care Farm model may be a good measure for future practices, as the care sector strives to meet challenges related to dementia care.

Keywords

Identity Promotional offers, mastery, utility, satisfaction, relief

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon