Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fastlegene i samhandlings­reformen

Forsker, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo og NOVA

Professor, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Professor, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo tor.iversen@medisin.uio.no

Fastlegene utfører en vesentlig del av diagnostikk og behandling i primærhelsetjenesten i Norge. Likevel er det ingen virkemidler i samhandlingsreformen som er rettet direkte mot fastlegene. Artikkelen beskriver ved hjelp av regresjonsanalyser bruken av fastlegetjenester og spesialisthelsetjenester i perioden 2009−2014 for et utvalg av kronikere og en sammenligningsgruppe. Vi finner ikke noe skift i fordelingen mellom de to typene tjenester etter at samhandlingsreformen ble introdusert fra 1. januar 2012.

Nøkkelord: Kroniske sykdommer, primærhelsetjenester, spesialisthelsetjenester

Regular general practitioners (GPs) perform an essential part of diagnosis and treatment in primary health care in Norway. There are no measures in the coordination reform aimed directly towards GPs. The article describes by means of regression analyses the use of GP services and specialist services during the period 2009-2014 for patients with diagnosed chronic illnesses and a comparison group. We do not find a shift in the distribution between the two types of services after the coordination reform was introduced from 1 January 2012.

Keywords: Chronic diseases, primary health care, specialist health care

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon