Nyfødte barn har mange viktige oppgaver foran seg. Gjennom det første året er det å komme seg opp på to bein én av de viktigste. Når den er mestret, blir strevet – og gleden – med å utvikle ord, setninger, og etter hvert et fullverdig talespråk viktig.

Ved ett års-jubileet for Tidsskrift for omsorgsforskning har jeg tenkt litt på dette. Bladet er som ettåringer flest kommet opp å stå, men vi skal utvikle våre kommunikasjonsformer ytterligere – det vil si komme ut og snakke enda mer og på flere måter om emner som har med omsorgsforskning å gjøre.

«Opp å stå» innebærer for oss gode produksjonsrutiner, god tilgang på relevante artikler, og gode journalistiske innslag i form av reportasjer og intervjuer som vi tror er relevante, lærerike og inspirerende for leserne. Vi har en redaksjonsgruppe der Senter for omsorgsforskning i alle landets regioner er representert. Og når dette nummeret er i trykken, har redaksjonsgruppen hatt sitt første møte med bladets redaksjonsråd. Det er sammensatt av eksterne deltakere som med et kritisk og konstruktivt utenfra-blikk skal hjelpe oss å nå målene våre. Jeg vil gjerne presentere redaksjonsrådet. Det består av:

  • FoU-leder Elisabeth Østensvik, Glemmen sykehjem, Fredrikstad

  • Helsefaglig rådgiver Eva Fiskum, Namsos kommune

  • Teamleder FoU Tove Akre, Larvik kommune

  • Pensjonist Inga Karlsen, Tysfjord

  • Seniorrådgiver Karina Kolfaath, Fylkesmannen i Troms

  • Kommunaldirektør Helge Garåsen, Trondheim

  • Professor em. Kari Wærness, Universitetet i Bergen

  • Dosent Runar Bakken, Høgskolen i Sørøst-Norge

Som man ser, er dette et erfarent team fra det ganske land med stor bredde og kunnskap. Velkommen til Tidsskrift for omsorgsforskning! Vi gleder oss til å samarbeide med dere.

Et hovedmål i tiden framover er å utvide stoff-repertoaret vårt. Vi starter i dette nummeret, med «Forskerintervjuet». Det er knyttet opp mot en fagartikkel som gjennomgår doktorgrader gjennom de tre siste årene som belyser forhold i omsorgtjenesten. Artikkelen dokumenterer at det ved norske universiteter og høgskoler i denne perioden hvert år er avlagt 15-20 doktorgrader innenfor dette fagområdet. Det er en betydelig mengde. «Forskerintervjuet» er fortellingen om én av dem. Vi vil følge opp framover med omtaler av nye doktorgrader og med nye forskerintervjuer.

Slik vil vi gå videre skritt for skritt og presentere nye faste spalter som vi tror kan være både nyttige og inspirerende for leserne.

En redaktør bør ikke bare sitte ved postkassen og bygge et blad på det som kommer inn. Han må også sørge for å få belyst viktige felt og problemstillinger «proaktivt», som det heter. De faste «småspaltene» som er nevnt over, er en del av denne strategien. Men vi har i tillegg bestemt oss for å gi ut temanumre av Tidsskrift for omsorgsforskning med jevne mellomrom. Den neste utgaven av tidsskriftet vil bli et slikt. Det kommer i september 2016, og temaet her er samhandlingsreformen. Vi planlegger enda ett, om velferdsteknologi; det kommer i 2017.

Ut og snakke, altså. Følg med, følg med!