Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Plikt eller kjærlighet? Om voksne barns hjelp til aldrende foreldre - Obligation or love? Adult children caring for elderly parents

trudebrita.nergard@gmail.com

Trude Brita Nergård, cand. polit. med hovedfag i sosiologi.

Artikkelen bygger på en kvalitativ studie hvor målet har vært å undersøke (1) Hvor mye hjelp etnisk norske voksne barn yter til sine foreldre, (2) Hva slags hjelp de gir, og (3) Motivasjonen for å hjelpe. 32 personer mellom 40 og 50 år ble intervjuet, like mange menn som kvinner. Analysen er organisert som tematiske fortellinger rundt de tre hovedspørsmålene. Resultatene viser at intervjupersonene er positive til å stille opp for foreldrene, og at de også gjør det. Når behovet for hjelp øker, øker innsatsen. Hjelpen som ytes er hoved­sakelig av praktisk karakter, og den er mer preget av å være sporadisk enn jevn. Ingen utfører pleieoppgaver, og svært få kan tenke seg å gjøre det, selv om behovet for slik hjelp skulle oppstå. Motivasjonen for å hjelpe er kjærlighet og et ønske om «å gi noe tilbake». Men plikt er også en viktig drivkraft. Når kjærligheten ikke strekker til som motivasjon, er det plikten informantene lener seg på.

Nøkkelord: Hjelp, omsorg, voksne barn, gamle foreldre, intergenerasjonelle relasjoner

The article is based on a qualitative study. The aim was to examine: (1) the amount of assistance that ethnic Norwegians’ «adult children» provide for their parents, (2) what type of assistance they provide, and (3) their motivation for assisting. Thirty-two persons in their 40s, an equal number of men and women, were interviewed. The analysis is organized as thematic narratives around the three main questions. The results show that the interviewees are positive toward providing assistance to their parents, and also do so. When the need increases, so does the effort to assist. The help provided is mainly practical and tends to be given sporadically rather than regularly. No one assists their parents with personal care, and hardly anyone is willing to do so, even if the need for such help should arise in the future.

The motivation for assisting parents is compassion and the wish to respond to what they have received through their upbringing. The feeling of obligation is also important. When love is not sufficient as motivation, it is this obligation the informants fall back on.

Keywords: Assistance, caregiving, adult children, old parents, intergenerational relations

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon