Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Døgnåpne kommunale akuttenheter: En helsetjeneste-modell med rom for lokale organisasjonstilpasninger - Municipal acute bed units: a national health service model with scope for local adaptation

e-post: marianne.skinner@hig.no

Marianne Sundlisæter Skinner er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning Øst, Høgskolen i Gjøvik. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra University of Bath, Storbritannia i 2011. Hennes forskningsinteresser omfatter organisering av kommunale omsorgs­tjenester, frivillighet i omsorgssektoren og samhandling mellom kommunehelsetjenesten og helseforetak. 

Fra 1. januar 2016 skal kommunalt akutt døgnopphold (KAD) være etablert i alle landets kommuner. Målet med artikkelen er å klassifisere akuttenhetene i hovedmodeller og belyse hvordan kommunene har nyttiggjort seg handlingsrommet de har fått i forbindelse med etableringen av KAD. Artikkelen bygger på funn fra en undersøkelse av søknader om tilskudd til etablering av KAD mottatt i Helsedirektoratet i tilskuddsperioden 2012–2015. Det er et betydelig mangfold i hvordan kommunene velger å organisere tilbudet. Akuttenhetene varierer når det gjelder organisering av legetjenesten, størrelse og lokalisering. Artikkelen identifiserer åtte overordnede KAD-modeller og tre modeller for legetjenesteorganisering. Ved hjelp av oversettelsesteori settes det søkelys på hvordan KAD som organisasjonsoppskrift har blitt omsatt til praksis i landets kommuner. Resultatene viser at de fleste kommunene har brukt en reproduserende modus når de har oversatt de to første elementene av organisasjonsoppskriften – interkommunalt samarbeid og lokalisering, mens nesten samtlige kommuner har brukt en modifiserende modus i oversettelsen av legetjenestedelen av oppskriften. Kommunenes bruk av en modifiserende modus i oversettelsen av KAD som organisasjonsidé til organisatorisk praksis tilskrives hovedsakelig oppskriftens vage og implisitte karakter.

The Coordination Reform requires all the municipalities in Norway to establish emergency bed units by 2016. The aim of this article is to provide a classification scheme of municipal acute bed units and examine how the municipalities have utilized the flexibility they have been given in the implementation of the units. The article is based on a study of the grant applications by 361 municipalities from 2012–2015. The results show that there is considerable diversity in the way in which the units are organised. They vary according to size, location and doctor services. Eight models of acute bed units and three models of organisation of doctors’ services are identified. Using translation theory, the article evaluates how the acute bed units as an organisational recipe have been translated into practice. The analysis shows that the majority of the municipalities have utilized a reproductive mode when translating the two first elements of the recipe: intermunicipal cooperation and location, while nearly all the municipalities have entered a modificatory mode in forming their doctor services. The municipalities’ use of the modificatory mode is mainly ascribed to the organisational recipe’s vague and implicit character.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon