For å få mest mulig ut av hver omsorgskrone bør kommuner samordne sine omsorgstiltak, og uten at tjenestene er organisert som små selvstendige resultatenheter.