Når har pleie- og omsorgsfeltet nok ansatte og penger til å kunne legge bort stoppeklokka og bruke den tiden de ønsker hos pasienten? Professor i helseøkonomi mener det i stedet må forskes på hva som er «godt nok», og hvordan ansatte bør utføre nye oppgaver.