Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kontinuitet i hjemmesykepleien – vanskelige vilkår, men gode muligheter. Continuity of home care – difficult conditions, but good opportunities

Edith Roth Gjevjon er førsteamanuensis ved Høyskolen Diakonova og forsker ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i sykepleie­vitenskap fra Universitetet i Oslo med avhandlingen «Continuity in long-term home health care. Perspectives of managers, patients and their next of kin.»

Hennes forskningsinteresser omfatter hjemmesykepleie, kommunehelsetjeneste, sykepleie og kompetanse i sykepleien, dokumentasjon og informasjonsutveksling, teknologi og innovasjon i sykepleietjenesten, eldreomsorgsforskning, helsetjenesteforskning og forskningsmetoder.

Kontinuitet er en forutsetning for kvalitet i helsetjenestene våre, og et politisk og faglig mål. I denne artikkelen diskuteres kontinuitetens vilkår, og mulighetene for å oppnå kontinuitet i hjemmesykepleien med bakgrunn i tre vitenskapelige og empirisk baserte artikler. Artiklene beskriver en mangel på kontinuitet med hensyn til personkontinuitet og informasjonskontinuitet, og at ledere i hjemmesykepleien må gjøre motstridende prioriteringer som går på bekostning av kontinuitet. Utfordringer for kontinuitet som er knyttet til hjemmesykepleiens natur beskrives og diskuteres. Til slutt diskuteres ulike muligheter for å oppnå kontinuitet i hjemmesykepleien. Det argumenteres for at ikke alle pasienter har like stort behov for personkontinuitet, og at det derfor er behov for fleksibilitet med hensyn til når, og hvem ledere og fagpersonale reduserer antallet helsepersonell til. Fleksibel personkontinuitet fordrer stabil informasjonskontinuitet. Systematisk og strukturert dokumentasjon i pasientjournalen er avgjørende for å sikre kontinuitet uavhengig av grad av personkontinuitet. Ledere må gjøre bevisste og begrunnede valg og prioriteringer for å sikre kontinuitet og kvalitet i hjemmesykepleien.

Nøkkelord: Hjemmesykepleie, kontinuitet, kvalitet, prioritering, organisering

Continuity of care is a prerequisite for quality of care, and is recognized as a goal by policy makers and health personnel. On the basis of three published research papers, preconditions and possibilities for attaining continuity of care in home healthcare are discussed in this article. The three research papers describe a lack of continuity regarding interpersonal and informational continuity of care, and managers making contradictory priorities at the expense of continuity of care for patients. Challenges to continuity of care in the realm of home healthcare, in addition to present possibilities of attaining continuity in this context, are described and discussed. Flexibility concerning interpersonal continuity, that is, who needs interpersonal continuity and when it is needed, is necessary, because patients do not have equal needs or challenges. Flexibility in interpersonal continuity, however, requires stability in informational continuity. Systematic and structured nursing documentation is necessary to ensure a certain degree of continuity of care, regardless of the degree of interpersonal continuity. Managers should make deliberate choices and priorities, to ensure continuity and quality in home healthcare.

Keywords: Home healthcare, continuity of care, quality of care, prioritization, organization

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon