Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fattig i eldre år - Poverty in old age

Mailadresse: siri.ytrehus@diakonhjemmet.no.

Siri Ytrehus er professor ved Diakonhjemmet høgskole, Institutt for sykepleie og helse. Hun har doktorgrad I sosiologi fra Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter eldreomsorg, helse- og omsorgstjenester, familieomsorg, utsatte grupper, boligpolitikk og boligtiltak.

  • Side: 38-46
  • Publisert på Idunn: 2015-06-05
  • Publisert: 2015-06-05

Til tross for et godt utviklet velferdssystem i Norge og en positiv inntektsutvikling blant eldre, finnes det fortsatt en betydelig gruppe eldre som har inntekt under lavinntektsgrensen. Denne studien baserer seg på kvalitative samtaleintervjuer med 24 eldre med lav inntekt. Studien er gjennomført blant eldre som mottar bostøtte. De eldre opplevde at den dårlige økonomien begrenset dem på mange områder. De eldre hadde det helt nødvendige, men hadde vanskeligheter med å greie utgiftene og opplevde situasjonen som svært vanskelig. Den dårlige økonomien fikk betydning på mange livsområder og i særdeleshet på muligheten til deltakelse på aktiviteter og ulike sosiale sammenhenger utenfor hjemmet. Unntaket var de av deltakerne som hadde familie som støttet dem økonomisk. Avslutningsvis peker artikkelen på behov for økt oppmerksomhet i helse- og omsorgstjenesten på de eldre med lav inntekt og behovet for helhetlige tilnærminger som tar hensyn til samspillet mellom de helsemessige, sosiale, økonomiske og materielle aspektene.

Nøkkelord: Eldre, fattigdom, lavinntekt, familie

Despite a well-developed welfare system in Norway and positive income development among the elderly, we still find a significant group of elderly people with incomes below or near the poverty line. This study is based on qualitative interviews with twenty-four elderly people with low incomes. The study was conducted among elderly people who received housing allowance. The study shows that these elderly people felt that the low income limited them in many ways. They had difficulties coping with their economic situation and thought it was hard to manage, preventing them from participating in activities and various social events outside the home. The exceptions were the participants with family supporting them financially. Finally, the article points out the need for increased attention in the welfare services to elderly people with low incomes and the need for holistic approaches focussing on the interaction between health, social, economic and material resources.

Key words: Elderly, low income, poverty, family 

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon