Omsorgsarbeid handler om mennesker. Men i forskningen trenger vi også tallene. I Tidsskrift for omsorgsforskning vil vi presentere statistikk som – direkte eller indirekte – er relevant for omsorgssektoren. Vi begynner med to figurer fra en ganske ny publikasjon fra Statistisk sentralbyrå: «Dette er Norge 2014».