Denne artikkelen handler om pasienter med demenssykdom med atferd som kan oppleves utfordrende for personalet på sykehjem. Den beskriver et kompetanseprogram som kan brukes for å gi personalet handlingsberedskap i utfordrende situasjoner. Hensikten med artikkelen er å vise hvordan slik atferd kan fremstå, og hvordan personalet kan arbeide for å mestre utfordringer de møter i samhandlingen med pasientene. Kompetanseprogrammet er prøvd ut på flere sykehjem, men tenkningsgrunnlaget og arbeidsmåter det vises til kan også overføres til andre arbeidsfelt hvor personer med demenssykdom utgjør pasientgruppen.