Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for omsorgsforskning
Tidsskrift for omsorgsforskning skal gjennom fagfellevurderte artikler og populærvitenskapelige presentasjoner formidle ny og aktuell forskning med betydning for utvikling av omsorgsfeltet. Tidsskriftet er autorisert publiseringskanal på nivå 1, og har en fast seksjon for publisering av originalartikler på høyt vitenskapelig nivå. I tillegg kommer en mer praktikerrettet seksjon. Her vil artikler presentere supplerende innfallsvinkler på fagutvikling og trender, og gi rom for kritisk drøfting og omtale av aktuell og relevant faglitteratur.

Tidsskriftet skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren. Det skal også være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne. Slik skal det bidra til å videreutvikle omsorgsforskningen i Norge. Det skal være tverrfaglig og tverrprofesjonelt og publisere aktuelle artikler og annet fagstoff fra hele bredden av fag som danner basis for omsorgsforskning og omsorgsarbeid.

Tidsskrift for omsorgsforskning henvender seg til alle relevante fag- og forskningsmiljøer og yrkesgrupper. Dette gjelder kommunenes helse- og omsorgstjeneste, forskningsmiljøer og studenter på høgskoler og universiteter, offentlige myndigheter og beslutningstakere.

Tidsskriftet utgis av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget AS.

Tidsskriftet utkommer to ganger årlig, fra 2015.
Ansvarlig redaktør
Tor Inge Romøren, professor emeritus, Senter for omsorgsforskning Øst (SOF)

Redaksjonssekretær
Bjørn Kvaal

Redaksjon
Bodil Hansen Blix, førsteamanuensis, SOF Nord, UiT Norges arktiske universitet
Bjørg Dale, førsteamanuensis, SOF Sør, Universitetet i Agder
Solveig Hauge, professor, SOF Sør, Høgskolen i Telemark
Frode Fadnes Jacobsen, professor, SOF Vest, Høgskolen i Bergen
Rose Marie Olsen, førsteamanuensis, SOF Midt, Høgskolen i Nord-Trøndelag
Maren Sogstad, førsteamanuensis, SOF, Sør, NTNU, Gjøvik
Turunn Wibe, FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem, Oslo

Redaksjonens adresse
Tidsskrift for omsorgsforskning
v/ redaksjonssekretær Bjørn Kvaal
Senter for omsorgsforskning, Øst
NTNU Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik

E-post: omsorg.tidsskrift@gmail.com

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon