Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Foreldet til tross for fristavbrytende skritt
– en kritisk analyse av foreldelseslovens regler om virkningen av fordringshaverens skritt til inndrivelse som ikke fører til realitetsavgjørelse om fordringen
Vitenskapelig publikasjon
(side 159-189)
av Marte Eidsand Kjørven
Sammendrag

Artikkelen tar for seg reglene om virkningene for foreldelse av fordringshaverens skritt til inndrivelse som ikke fører til realitetsavgjørelse om fordringen, og den gir en rettssystematisk analyse av om reglene gir klare og forutsigbare løsninger. Fremstillingen behandler blant annet forholdet mellom foreldelsesloven og tvistelovens særregulering av tilfelle der en sak innstilles i forliksrådet. De norske reglene sammenholdes med anbefalte løsninger i DCFR og UNIDROIT. Det konkluderes med at foreldelseslovens regulering av virkningene for foreldelse av fordringshaverens fristavbrytende skritt som ikke leder til realitetsavgjørelse, er komplekse, inkonsistente og uforutsigbare. Revisjon av foreldelsesloven anbefales.

Vitenskapelig publikasjon
(side 190-207)
av Maria Astrup Hjort
Sammendrag

Det er viktig for banker at kundene har tillit til dem, og bankers taushetsplikt om kundeopplysninger er sentral for å kunne etablere denne tilliten. Samtidig legger tvisteloven opp til at «enhver» – det vil si også banker – i utgangspunktet plikter å «gi tilgang til gjenstander mv. som kan utgjøre bevis i en rettssak». Forholdet mellom disse to pliktene synes ikke å være sett i tilstrekkelig sammenheng i lovgivningen. Forfatteren behandler forholdet mellom disse muligens kolliderende pliktene, og nyanserer bildet for når bevistilgangsplikten bør få gjennomslag foran taushetsplikten.

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse
– et regelverk med viktige avvik fra tradisjonell norsk jus
Vitenskapelig publikasjon
(side 208-285)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Artikkelen omhandler et EU-direktiv av 2002, nedfelt i lov om finansiell sikkerhetsstillelse av 2004. I loven er det i betydelig utstrekning hjemmel for avtaleregulering av viktige sider ved finansielle transaksjoner – med virkning også for tredjepersoner, herunder konkursbo e.l. Loven tar først og fremst sikte på forholdet mellom finansinstitusjoner, men er av betydning også for avtaler mellom en finansinstitusjon og en vanlig «juridisk person».

Tidsskrift for forretningsjus

2-2019, årgang 24

Ansvarlig redaktør

Amund Bjøranger Tørum, advokat dr. juris i Advokatfirmaet Schjødt

 

 

Redaksjonssekretær

Eirik Wold Sund, stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

 

 

Redaksjon

Borgar Høgetveit Berg, dommer i Norges Høyesterett

Margrethe Buskerud Christoffersen, professor dr. juris ved Universitet i Oslo

Kåre Lilleholt, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Arnt Skjefstad, førsteamanuensis ph.d ved ved Universitetet i Bergen

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder dr. juris i Domstolkommisjonen

Monica Viken, førsteamanuensis ph.d ved Handelshøyskolen BI

 

 

Redaksjonsråd

Stig Berge, advokat i Advokatfirmaet Thommessen

Herman Bondeson, advokat i Advokatfirmaet Haavind

Lars Knem Christie, advokat i Advokatfirmaet BAHR

Olav Hustad, advokat og direktør i Equinor

Ola Nisja, advokat i Wikborg Rein Advokatfirma

Ronny Lund, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Mats Sæther, advokat i Nordisk Skibsrederforening

Christian Fredrik Michelet, advokat i Michelet & Co Advokatfirma

Beret Sundet, advokat i Advokatfirmaet BAHR

 

 

Kontakt

abt@schjodt.no

eirik.sund@jp.dep.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus

 

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus.

 

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus#rights. Tidsskriftet er også tilgjengelig på www.juridika.no.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0805-4355

ISSN Online: 0809-9510

DOI: 10.18261/issn.0809-9510

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon