Artikkelen redegjør for reglene om vinningsavståelse ved immaterialrettskrenkelser, produktetterligninger og misbruk av forretningshemmeligheter mv.

Nøkkelord: Immaterialrett, produktetterligning, markedsføringsloven, erstatning, vederlag, vinningsavståelse