Artikkelen beskriver noen utviklingslinjer i norsk og nordisk voldgift, og hvordan denne utviklingen har skapt et større behov for transparens og forutsigbarhet om voldgiftsprosessen. Det gis også en kort oversikt over hvordan NOMAs «Best Practice Guidelines» kan bidra til dette.