Artikkelen drøftar virkeområdet for rettsvernsreglane ved tvangsakkord vedteken under gjeldsforhandling etter konkurslova.

Nøkkelord: akkord, akkordforhandling, dødsbuskifte, gjeldsforhandling, insolvens, konkurs, rettsvern, sikringsakt, tvangsakkord, tvangsfullbyrding