Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
(side 3-12)
av Halvard Haukeland Fredriksen
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 13-22)
av Borgar Høgetveit Berg
Sammendrag

Artikkelen drøftar virkeområdet for rettsvernsreglane ved tvangsakkord vedteken under gjeldsforhandling etter konkurslova.

Vitenskapelig publikasjon
(side 23-106)
av Eirik Wold Sund & Tore Fjørtoft
Sammendrag

Artikkelen behandler deltakerlovens regler om tildeling og utnyttelse av tillatelser til kommersielt fiske. Det redegjøres også for havressurslovas kvotesystem og forholdet mellom kvoter og fisketillatelser. Siktemålet med artikkelen er dels å gi en oversikt over regelverket, dels å drøfte mer inngående en del prinsipielle og praktiske problemstillinger reglene gir opphav til. Artikkelen gjør utførlig rede for hvordan fartøyenes driftsgrunnlag kan økes gjennom ulike former for tildeling av tillatelser og kvoter, herunder ved strukturering av kvoter. Reglene om erstatningstildeling av fisketillatelser blir inngående drøftet, og situasjonen ved gjeldsforfølgelse behandles særskilt. Forfatterne tar til orde for at fisketillatelser og kvoter bør gjøres omsettelige, slik at de også kan utgjøre selvstendige panteobjekter.

Tidsskrift for forretningsjus

1-2018, årgang 24

 

 

Ansvarlig redaktør

Dr. juris Amund Bjøranger Tørum, advokat i Advokatfirmaet Schjødt

 

 

Redaksjonssekretær

Eirik Wold Sund, førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling

 

 

Redaksjon

Borgar Høgetveit Berg, dommer i Norges Høyesterett

Dr. juris. Margrethe Buskerud Christoff ersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Dr. juris. Kåre Lilleholt, professor ved Universitetet i Oslo

Ph.D. Arnt Skjefstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Dr. juris Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder i Domstolkommisjonen

Ph.D. Monica Viken, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

 

 

Redaksjonsråd

Stig Berge, advokat i Advokatfi rmaet Thommessen

Herman Bondeson, advokat i Advokatfi rmaet Haavind

Lars Knem Christie, advokat i Advokatfi rmaet Selmer

Olav Hustad, advokat og direktør i Statoil

Ola Nisja, advokat i Wikborg Rein Advokatfirma

Ronny Lund, advokat i Advokatfi rmaet Wiersholm

Mats Sæther, advokat i Nordisk Skibsrederforening

Christian Fredrik Michelet, advokat i Michelet & Co Advokatfirma

Beret Sundet, advokat i Advokatfi rmaet BAHR

 

 

Kontakt

abt@schjodt.no

eirik.sund@jp.dep.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus

 

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus.

 

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus#rights.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0805-4355

ISSN Online: 0809-9510

DOI: 10.18261/issn.0809-9510

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon