Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
(side 169-195)
av Finn Arnesen & Halvard Haukeland Fredriksen
Sammendrag

Artikkelen analyserer og kritiserer EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i sak E-16/16 Fosen-Linjen om oppdragsgiveres erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene, både med tanke på ansvarsgrunnlaget og kravet til årsakssammenheng.

Bokanmeldelse
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 202-281)
av Miriam Skag
Sammendrag

Artikkelen tar for seg de rettsspørsmålene som oppstår mellom kontraktspartene når et tomtefeste skal avvikles. Lovens utgangspunkt er at tomten skal ryddes, men begge parter har etter tomtefesteloven § 40 rett til å kreve at grunneieren overtar festerens bygg der en rydding av tomten fører til at «verdiar går til spille i utrengsmål». Forfatteren analyserer hva som ligger i dette kriteriet, herunder terskelen for når unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. Forfatteren behandler også de verdsettelsesspørsmålene som oppstår når grunneieren unntaksvis, enten frivillig eller tvungent, overtar festerens bygg. I den forbindelse kommer forfatteren inn på en grundig analyse av høyesterettsavgjørelsene om Zachariasbryggen i HR-2016-1240-A og HR-2017-2359-A. Artikkelen tar også opp noen av spørsmålene som ble holdt åpne i sistnevnte sak.

Tidsskrift for forretningsjus

3-4-2017, årgang 23

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus

 

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

 

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: abonnement@universitetsforlaget.no

 

REDAKSJONENS EPOST:

abt@schjodt.no

eisu@schjodt.no

 

 

ANSVARLIG REDAKTØR

Amund Bjøranger Tørum, advokat i Schjødt

 

 

REDAKSJONELL REDAKSJONSEKRETÆR

Erik Sund Wold, førstekonsulent Lovavdelingen, Justisdepartementet

 

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

 

REDAKSJON

Borgar Høgetveit Berg, dommer i Norges Høyesterett

Dr.juris Margrethe Buskerud Christoffersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Dr.juris Kåre Lilleholt, professor ved Universitetet i Oslo

Ph.D.Arnt Skjefstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder i Domstolkommisjonen

Ph.D. Monica Viken, førsteamanuensis og instituttleder ved Handelshøyskolen BI

 

 

REDAKSJONSRÅD

Stig Berge, advokat i Thommessen

Herman Bondeson, advokat i Haavind

Lars Knem Christie, advokat i Selmer

Olav Hustad, advokat i Statoil

Ola Nisja, advokat i Wikborg Rein

Ronny Lund, advokat i Wiersholm

Karl Even Rygh, advokat i Nordisk Skibsrederforening

Christian Fredrik Michelet, advokat i Michelet & Co

Beret Sundet, advokat i BA-HR

 

Tidsskrift for forretningsjus kommer med fire hefter i året.

 

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 0805-4355

ISSN Online: 0809-9510

DOI: 10.18261/issn.0809-9510

 

© Universitetsforlaget 2017 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon