Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 69-151)
av Jan Sandtrø
Sammendrag

Sammendrag:

Artikkelen omhandler databehandlers behandling av personopplysninger, herunder grensedragningen mellom den behandlingsansvarlige og databehandler, databehandlerens plikter, omfanget av behandlingen, krav til informasjonssikkerhet, databehandlerens bruk av underdatabehandler, erstatningsansvar og sanksjoner. Databehandling over landegrensene behandles også i relasjon til databehandler. Artikkelen redegjør for gjeldende rett for databehandling av personopplysninger etter personopplysningsloven og -forskriften, og omhandler også betydningen personvernforordningen vil få for databehandlers behandling av personopplysninger.

Nøkkelord: personvern, personopplysninger, databehandler, personopplysningsloven, personverndirektivet, personvernforordningen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 152-249)
av Morten Emil Eriksrud Bergan
Sammendrag

Sammendrag:

Artikkelforfatteren foretar en grundig analyse av definisjonen av innsideinformasjon slik den fremgår av både verdipapirhandelloven § 3-2 og markedsmisbruksforordningen artikkel 7. Definisjonens vilkår drøftes med utgangspunkt i obligasjoner etter et omfattende innledningskapittel om obligasjoners særtrekk og det norske obligasjonsmarkedet. Forfatteren finner at obligasjoners særtrekk ikke påvirker det materielle innholdet av definisjonens vilkår, mens den konkrete rettsanvendelsen kan falle ulikt ut avhengig av hvilket instrument definisjonen vurderes i tilknytning til. Ettersom vilkårenes materielle innhold skal forstås på samme måte, er en rekke av drøftelsene i artikkelen vel så relevante for aksjer og andre finansielle instrumenter.

Nøkkelord: innsideinformasjon, innsidehandel, obligasjoner, obligasjonsmarkedet, markedsmisbruk, markedsatferd, verdipapirmarkedet, verdipapirhandel

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon