Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 3-9)
av Halvard Haukeland Fredriksen
Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 10-45)
av Erling Hjelmeng
Sammendrag

Sammendrag:

Artikkelen gjennomgår og analyserer kravet om årsakssammenheng i materielle konkurranserettslige vurderinger, og problematiserer spesielt bruken av «kontrafaktiske scenarier». Forfatteren viser at slike kontrafaktiske vurderinger også benyttes utenfor årsakskravet, da som ledd i normative vurderinger av bl.a. proporsjonalitet. Det påvises at årsaksvurderingen i konkurranseretten baseres på betingelseslæren, men at det er ulikheter med for eksempel erstatningsretten mht. tilpasninger av denne. Særlig fokus rettes mot årsaksvurderingen i fusjonskontrollen. Her stilles det kritiske spørsmål om praksis under «fallittbedriftforsvaret» virkelig kan forsvares på bakgrunn av en vurdering av faktisk årsakssammenheng, eller om det kreves en modifikasjon av betingelseslæren. Endelig gås det inn på forholdet mellom den konkurranserettslige og erstatningsrettslige årsaksvurderingen der konkurransereglene benyttes som grunnlag for erstatningsansvar

Nøkkelord: Konkurranserett, årsakssammenheng, failing firm, fusjonskontroll, erstatningsansvar, kontrafaktisk, counterfactual

Vitenskapelig publikasjon
(side 46-66)
av Simen Skaar Kristoffersen
Sammendrag

Sammendrag:

Artikkelen ser nærmere på erstatningsregelen i artikkel 25.3 tredje ledd i henholdsvis NTK 07 og NTK 15, herunder dens virkeområde og hvilken betydning det får at bestemmelsens ordlyd i NTK 15 er blitt endret sammenlignet med tidligere versjon. Gjennomgangen viser at mens selskapets adgang til å kreve erstatning etter den nye bestemmelsen i NTK 15 isolert sett er utvidet som følge av at leverandørens ansvarsgrunnlag nå synes å være objektivt, innebærer den samme bestemmelsen en innsnevring av hvilke utgiftsposter selskapet kan kreve dekket. Dette illustreres blant annet ved at selskapet ikke lenger vil kunne kreve utgifter knyttet til midlertidige løsninger (surrogater).

Nøkkelord: NTK 07, NTK 15, artikkel 25.3, erstatningsansvar, erstatningsplikt, utbedringsplikt, midlertidig løsning, surrogat, ellers gjeldende regler, tilkomstutgifter, konstatering av mangel, beslektede utgifter, kontrollansvar, sole remedy, kjøpsloven §§ 2, 23, 36, 40, 67.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon