Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for forretningsjus
Tidsskrift for forretningsjus (Norwegian Journal of Commercial Law) er et veletablert og praktisk vinklet forretningsjuridisk fagtidsskrift.

Tidsskriftet konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning under debatt. Tidsskriftet retter seg mot advokater og jurister som arbeider med forretningsjus, og andre innen næringsliv og offentlig forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.
Ansvarlig redaktør
Amund Bjøranger Tørum, advokat i Advokatfirmaet Schjødt

Redaksjonssekretær
Eirik Wold Sund, førstekonsulent i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet

Redaksjon
Borgar Høgetveit Berg, dommer i Norges Høyesterett
Margrethe Buskerud Christoffersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
Kåre Lilleholt, professor ved Universitetet i Oslo
Arnt Skjefstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder i Domstolkommisjonen
Monica Viken, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Redaksjonsråd
Stig Berge, advokat i Advokatfirmaet Thommessen
Herman Bondeson, advokat i Advokatfirmaet Haavind
Lars Knem Christie, advokat i Advokatfirmaet Selmer 
Olav Hustad, advokat og direktør i Statoil
Ola Nisja, advokat i Wikborg Rein Advokatfirma
Ronny Lund, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm
Mats Sæther, advokat i Nordisk Skibsrederforening
Christian Fredrik Michelet, advokat i Michelet & Co Advokatfirma
Beret Sundet, advokat i Advokatfirmaet BAHR


 
Tidsskrift for forretningsjus er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
  • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
  • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
  • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
Forfatterveiledning finner du her.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon