Forfattarane spør kva vedtaka om bioteknologilova (mai 2020) tyder for synet på barnet og synet på foreldreskap. Dei ser særskilt to felt det er naudsynt å diskutere viss barnet ikkje skal verte eit velferdsgode på linje med andre gode vi har krav på. Det første er foreldreskap, det andre er fosterdiagnostikk.

Nøkkelord: bioteknologilova, eggdonasjon, sæddonasjon, morskap, farskap, foreldreskap, fosterdiagnostikk