I denne artikkelen behandles spørsmålet om norske myndigheter har plikt til å bistå norske barn i interneringsleirer i Syria med å komme til Norge. Spørsmålet er særlig om det foreligger en slik plikt etter menneskerettighetene, eller om norske myndigheter ikke er forpliktet, fordi barna befinner seg utenfor norsk jurisdiksjon. Artikkelen er basert på en prøveforelesning avholdt 13. november 2019 for ph.d.-graden i rettsvitenskap.

Nøkkelord: norske barn i Syria, barns menneskerettigheter, statens plikter, jurisdiksjon