I artikkelen presenteres sju fallgruver i sakkyndighetsarbeid, blant annet observert i barnevernssaker og saker knyttet til foreldretvister. Disse er basert på egne erfaringer i møter med sakkyndige i ulike instanser. I saker som behandles av rettssystemet, er det en overhyppighet av manipulerende adferd gjennom det skjeve utvalget av foreldre involvert i domstols- eller fylkesnemndsbehandling. Så lenge den diagnostiske forståelsen av systemsvikt i disse sakene er for overfladisk eller feil, vil heller ikke tiltakene som settes inn i opplæringsarbeidet for aktørene i rettssystemet, bli tilstrekkelige.

Nøkkelord: sakkyndighet, sakkyndige, Manipulering, barnevern, foreldretvister