Artikkelen redegjør for noen av de problemer og utfordringer som kan oppstå i forbindelse med generasjonsskifter av fritidsboliger. Dette gjelder både arveplanlegging og hvordan et eventuelt hyttesameie skal organiseres. I artikkelen pekes det på mulige løsninger, og noen av de «feller» man kan gå i. Enkelte skattespørsmål berøres også.

Nøkkelord: generasjonsskifter, fritidsboliger, arveplanlegging, hyttesameie, skatt