I artikkelen reises spørsmål om ekteskapslovens delingsregler oppildner til konflikt mellom ektefellene som kan være skadelig for barna i forholdet. Oppmerksomheten rettes særlig mot utformingen av skjevdelingsregelen i ekteskapsloven § 59. Til sist drøftes hvorvidt andre hensyn knyttet til ektefellenes innsats og behov kan oppveie et slikt prosessuelt barnehensyn.

Nøkkelord: konfliktfremmende, skjevdeling, barnets beste, bevis, skilsmisseoppgjør