Artikkelen behandler spørsmål relatert til avkortning. For det første drøftes det om arvelateren kan forplikte seg til at avkortning ikke skal skje eller bare med et bestemt beløp. For det andre drøftes det om en slik disposisjon avskjærer senere testamentariske pålegg om avkortning. For det tredje drøftes spørsmål rundt oppjustering av avkortningsbeløpet.

Nøkkelord: arverett, avkortning, forskudd på arv, testament