En rekke klager mot Norge som følge av inngrep i barnevernet står nå for EMD. Bidraget gir en presentasjon og analyse av de barnevernssakene som til nå er avgjort. EMD har så langt ikke konstatert krenkelse, men én av dommene er avsagt under dissens 4–3.

Nøkkelord: familieliv, barnevern, EMD, menneskerettigheter