Vergemålsloven har regler om at mindreårige, med fylkesmannens samtykke, kan låne ut midler til vergen/far eller mor. Dette kan være praktisk i tilfeller der barnets far eller mor er død og den gjenlevende forelderen ønsker å låne pengene til bolig for seg selv og barna. Dette var en praktisk ordning etter vergemålsloven av 1927. Regelen er videreført i vergemålsloven av 2010, og det fremgår av forarbeidene til loven at hensikten var at låneadgangen skulle praktiseres på samme måte som tidligere. Statens sivilrettsforvaltning har imidlertid gjennom instruks og retningslinjer langt på vei avskaffet låneadgangen.

Nøkkelord: vergemål, mindreårige, lån, Statens sivilrettsforvaltning