En insolvent ektemann overførte to fritidseiendommer til sin kone under opptakten til finanskrisen i 2007. Mannens hovedkreditor, Skandinaviska Enskilda Banken, reiste senere et verdierstatningskrav mot kona etter ekteskapsloven § 51. Høyesterett kom til at hun måtte betale 7,9 millioner kroner til banken. I dommen tas det standpunkt til flere tolkningsspørsmål, blant annet i tilknytning til gavebegrepet og beregningen av verdierstatningen.

Nøkkelord: verdierstatning, gavebegrep, kreditorbeslag, gavehensikt, god-tro-krav