Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal vurdere sakkyndigrapporter utarbeidet av sakkyndige som er engasjert av barnevernet og private parter, eller oppnevnt av avgjørelsesorganene. BSK ble opprettet med det formål å sikre kvalitet i sakkyndigrapporter som brukes som beslutningsgrunnlag og bevis i barnevernssaker. I 2015 ble BSK evaluert av en tverrfaglig gruppe ledet av Agenda Kaupang. Deler av denne evalueringen, som går spesielt på kvalitet i sakkyndigrapporter, kvalitetssikringsprosesser i BSK og anvendelse av BSKs vurderinger i avgjørelsesorganene, blir presentert nærmere i denne artikkelen. De empirisk baserte funnene tyder på god kvalitet i sakkyndigrapportene, konsistente og etterprøvbare kvalitetssikringsprosesser i BSK, og anvendelse av BSKs bemerkninger i avgjørelsesorganene i tråd med BSKs vurderinger.

Nøkkelord: Barnesakkyndig kommisjon, sakkyndighetsarbeid, vurderingsprosesser, analyse av avgjørelser